CO2 Prestatieladder

De CO2 ladder vermindert uw uitstoot en verhoogt uw omzet

Door enkele veranderingen in uw bedrijf door te voeren kunt u uw CO2 uitstoot gemakkelijk verlagen. Hierdoor werkt u duurzamer en vaak kunt u ook de kosten verlagen door lagere energiekosten en materiaalbesparing. Bovendien worden bij aanbestedingen vaak concrete voordelen geboden in de vorm van een korting op de inschrijfprijs. U verlaagt dus uw kosten, verscherpt uw concurrentiepositie bij aanbestedingen en draagt ook nog eens bij aan een beter milieu.

 

U werkt efficiënter en duurzamer dankzij de CO2 prestatieladder en verscherpt uw concurrentiepositie

De CO2 ladder helpt u bij het in kaart brengen van de CO2 uitstoot van uw bedrijf én van uw leveranciers. De toepassing van duurzame energie wordt gestimuleerd, evenals een efficiënter gebruik van materialen en het besparen van energie. De ladder kent hierin 5 niveaus of treden:

 

  • Niveau 1: U heeft inzicht in de belangrijkste energiestromen van uw bedrijf
  • Niveau 2: U heeft inzicht in het energieverbruik van uw bedrijf en toont de wil te reduceren
  • Niveau 3: De CO2 huishouding van uw bedrijf is conform de norm en u stelt concrete reductiedoelstellingen
  • Niveau 4: Binnen uw bedrijf wordt CO2 bewust gehandeld en u initieert samenwerkingsverbanden binnen de keten om reductie te behalen
  • Niveau 5: U haalt de gekozen ambitieuze doelstellingen en uw bedrijf werkt samen om sectorbrede reductie te realiseren

 

Om een niveau te bereiken moet ook aan de eisen van de onderliggende niveaus voldaan zijn. Per niveau geldt een gunningvoordeel (doorgaans variërend van 1 tot en met 10% korting op de inschrijfprijs) dat door de aanbestedende organisatie wordt bepaald. Hoe meer u doet aan CO2-reductie, hoe hoger uw bedrijf scoort op de prestatieladder, hoe hoger uw voordeel is.

 

Wat kan IVARBO bij de certificering volgens de CO2-prestatieladder voor uw bedrijf betekenen?

Alles: van de vaststelling hoe ver u al bent in uw bedrijf tot en met de laatste test. Dit doen we door u te adviseren welke stappen nodig zijn om een niveau hoger te komen op de ladder. Het opzetten van een dergelijk systeem kost enige inspanning, maar het resultaat vergoedt veel. Een helder systeem kan u namelijk veel tijd besparen.

 

Hoe gaat IVARBO te werk?

We beginnen met een nulmeting van de bestaande situatie in uw bedrijf. Het resultaat van deze inventarisatie vergelijken we met de eisen die CO2 prestatieladder beschrijft. Zo wordt duidelijk wat er voor uw bedrijf gedaan moet worden.

 

Doorvoeren CO2-reductie

Als we een helder beeld hebben van uw bedrijf, ontwikkelen we samen met u een op maat gemaakt managementsysteem voor het beperken van de CO2 uitstoot van uw bedrijf. We assisteren en adviseren u bij de implementatie ervan om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.  

 

Interne audit

Als het systeem eenmaal geïmplementeerd is voeren we een interne audit uit bij uw bedrijf. We controleren dan samen met u of het systeem werkt zoals het volgens de norm zou moeten en of alles voor u en uw werknemers werkbaar en duidelijk is. Deze interne audit is dan ook een generale repetitie voor de uiteindelijke certificeringsaudit.

 

Certificeringsaudit

De certificeringsaudit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd  certificeringsbureau. Deze instelling controleert of uw systeem aan alle eisen van de norm voldoet. Zo ja, dan wordt uw bedrijf gecertificeerd op basis van de CO2 prestatieladder. IVARBO begeleidt het hele proces en zorgt ervoor dat ook de certificeringsaudit succesvol wordt afgerond.

 

Wat kost een certificering op basis van de CO2 prestatieladder?

Het eerste gesprek kost u niets, maar levert wél de gewenste informatie. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde, vrijblijvende offerte.

 

Klik hier om uw belangstelling kenbaar te maken. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een afspraak.