OHSAS 18001

OHSAS vergroot uw kansen op de internationale markt

Omdat OHSAS gericht is op internationale wetgeving heeft het buiten de grens veel aanzien. Veel buitenlandse bedrijven zijn bekend met OHSAS en werken graag samen met bedrijven met een OHSAS certificaat. Bovendien sluit het goed aan op andere internationaal georiënteerde certificeringen zoals ISO 9001 en ISO 14001.

 

OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series

Met OHSAS werkt uw bedrijf volgens een internationaal geldende norm die volledig is afgestemd op uw bedrijf. Bij een juiste toepassing van de norm beheerst u de zorg voor de gezondheid van uw medewerkers en het milieu in één systeem. Omdat de structuur van dit systeem, dat uitgaat van continue verbetering, aansluit op de ISO-structuur, valt het gemakkelijk te integreren in uw ISO 9001 of ISO 14001 certificaat.

 

Wat kan IVARBO bij de OHSAS certificering van uw bedrijf betekenen?

Alles: van de vaststelling hoe ver u al bent in uw bedrijf tot en met de laatste test. Dit doen we door procedures, taken en verantwoordelijkheden in kaart te brengen en u te adviseren hoe het volgens de OHSAS norm beter kan. Het opzetten van een dergelijk systeem kost enige inspanning, maar het resultaat vergoedt veel. Een helder systeem kan u namelijk veel tijd besparen.

 

Hoe gaat IVARBO te werk?

We beginnen met een nulmeting van de bestaande situatie in uw bedrijf. Het resultaat van deze inventarisatie vergelijken we met de eisen die in de OHSAS norm staan. Zo wordt duidelijk wat er voor uw bedrijf gedaan moet worden.

 

Handboek

Als we een helder beeld hebben van uw bedrijf, maken we voor u een overzichtelijk handboek. Hierin komen verschillende onderdelen die nodig zijn om aan te tonen dat u aan de OHSAS eisen voldoet, alles volledig toegespitst op uw bedrijf. 

 

Interne audit

Samen met u en uw personeel brengen we het systeem binnen uw bedrijf in praktijk. Daarna bekijken we samen of het handboek compleet en duidelijk is. We controleren met name of de werkwijze in het bedrijf overeenkomt met de beschrijving in het handboek. Deze zogenaamde interne audit is een generale repetitie voor de uiteindelijke certificeringsaudit.

 

Certificeringsaudit

De certificeringsaudit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd  certificeringsbureau. Deze instelling controleert of uw systeem aan alle eisen van OHSAS voldoet. Zo ja, dan wordt uw bedrijf gecertificeerd en krijgt u het OHSAS-certificaat. IVARBO begeleidt het hele proces en zorgt ervoor dat ook de certificeringsaudit vlekkeloos verloopt.

 

Doet IVARBO ook ISO 9001 en ISO 14001 certificeringen?

Ja, ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Wij maken op uw verzoek een volledig geïntegreerd systeem voor veiligheid, kwaliteit en milieu dat aan alle drie de normen voldoet.

 

Wat kost een VCA certificering?

Het eerste gesprek kost u niets, maar levert wél de gewenste informatie. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde, vrijblijvende offerte.

 

Klik hier om uw belangstelling kenbaar te maken. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een afspraak.