Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Arbowet verplicht u om een RI&E op te stellen

Sinds 1 januari 1994 stelt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) alle werkgevers verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. In de RI&E worden alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu genoemd. In het bijbehorende plan van aanpak wordt aangegeven wat u kunt doen om deze risico’s te beperken.

 

Wanneer u met uitzendkrachten werkt, bent u verplicht een kopie van uw RI&E op te sturen naar het uitzendbureau

 

Wat kan IVARBO bij het opstellen van een RI&E voor uw bedrijf betekenen?

Alles. Met onze expertise op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van een heldere en complete RI&E van uw bedrijf. Een handzaam document waarmee de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers wordt gewaarborgd en het milieu wordt gespaard. 

 

Hoe gaat IVARBO te werk?

We komen langs bij uw bedrijf en voeren een grondige interne audit uit. Aan de hand van vragenlijsten en interviews met u, de VG-coördinator en medewerkers van uw bedrijf krijgen we een goed inzicht in de risicovolle werkzaamheden die bij uw bedrijf worden uitgevoerd. De risico’s worden uitgewerkt, geëvalueerd en in een overzichtelijk rapport vastgelegd. Naar aanleiding van de evaluatie stellen wij een Plan van Aanpak op. Het Plan van Aanpak heeft betrekking op de risico’s waarvoor maatregelen moeten worden getroffen om de risico’s te verminderen dan wel op te heffen. Eén en ander gebeurt in overleg met u.

Naast de RI&E en het PvA over de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en de zorg voor het milieu voldoet u aan de wettelijke bepalingen en beschikt u over een document waarmee een eventuele controle van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zeker succesvol wordt doorstaan.

 

Wat kost het opstellen van een RI&E en PvA?

Het eerste gesprek kost u niets, maar levert wél de gewenste informatie. Op basis hiervan zijn wij in staat om een gedetailleerde, vrijblijvende, offerte op te stellen.

 

Klik hier om uw belangstelling kenbaar te maken. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een afspraak.