VCA Bedrijfscertificering

Vergroot uw kansen met VCA

Opdrachtgevers werken graag samen met VCA gecertificeerde bedrijven. Veel overheden en vooral grote opdrachtgevers stellen het certificaat zelfs verplicht in hun aanbestedingsprocedures. Dan weten ze zeker dat de bedrijven die zij inhuren, werken volgens algemeen geldende veiligheidsprocedures en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. 

 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (= VGM) Checklist Aannemers.

Is uw bedrijf VCA gecertificeerd dan kunnen opdrachtgevers erop vertrouwen dat u veilig werkt en rekening houdt met de gezondheid van medewerkers en met het milieu. Alle uitvoerende medewerkers hebben een persoonlijk VCA-diploma, en u heeft voldoende handvatten voor een veilige werkomgeving.

Is uw bedrijf eenmaal VCA gecertificeerd dan:

  • voldoet u aan een groot deel van de wettelijke verplichtingen uit de Arbo‑wet
  • hebben uw medewerkers goed inzicht in de risico's van hun werk
  • maakt veiligheid systematisch deel uit van uw bedrijfsvoering.

Wat kan IVARBO bij de VCA certificering van uw bedrijf betekenen?

Alles: van de vaststelling hoe ver u al bent in uw bedrijf tot en met de laatste test. Dit doen wij door procedures, taken en verantwoordelijkheden in kaart te brengen en u te adviseren over verbeteringen. Het opzetten van een dergelijk systeem kost enige inspanning, maar het resultaat vergoedt veel. Een helder systeem kan u namelijk veel tijd besparen.

 

Hoe gaat IVARBO te werk?

We beginnen met een nulmeting van de bestaande situatie in uw bedrijf. Het resultaat van deze inventarisatie vergelijken we met de VCA-eisen die in de checklist staan. Zo wordt duidelijk wat er voor uw bedrijf gedaan moet worden.

 

Handboek

Als we een helder beeld hebben van uw bedrijf, maken we voor u een overzichtelijk handboek. Hierin komen verschillende onderdelen die nodig zijn om aan te tonen dat u aan de VCA eisen voldoet: een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), verschillende hulpmiddelen om voorlichting en instructie te geven aan uw personeel, veiligheidsprocedures, (registratie)formulieren, procesbeschrijvingen, etc. Alles toegespitst op uw bedrijf en de geldende VCA eisen. 

 

Interne audit

U voert het VCA‑systeem minimaal drie maanden binnen uw bedrijf uit in praktijk. Daarna bekijken we samen of het handboek compleet en duidelijk is. We controleren met name of de werkwijze in het bedrijf overeenkomt met de beschrijving in het handboek. Deze zogenaamde interne audit is een generale repetitie voor de uiteindelijke certificeringsaudit.

 

Certificeringsaudit

De certificeringsaudit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd  certificeringsbureau. Deze instelling controleert of uw systeem aan alle eisen van de VCA voldoet. Zo ja, dan wordt uw bedrijf VCA gecertificeerd en krijgt u het VCA-bedrijfscertificaat. IVARBO begeleidt het hele proces en zorgt ervoor dat ook de certificeringsaudit vlekkeloos verloopt.

 

Doet IVARBO zowel VCA* als VCA** en VCU certificeringen?

Ja, voor alle mogelijke VCA bedrijfscertificeringen kunt u bij ons terecht. 

 

Wat kost een VCA certificering?

Het eerste gesprek kost u niets, maar levert wél de gewenste informatie. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde, vrijblijvende offerte.

 

Klik hier om uw belangstelling kenbaar te maken. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een afspraak.