Gevaren bij werken in warm weer

 

Werken bij warm weer kan gevaarlijk zijn. Wanneer er meer warmte geproduceerd dan afgevoerd wordt is er sprake van warmteopslag of warmtestuwing. Dit leidt tot concentratieverlies of schade aan de gezondheid.

 

 

Wat zijn de gevolgen van werken in warm weer?

 • Zonnesteek
 • Uitdroging of verbranding van de huid. Bijvoorbeeld door direct zonlicht of vloeibaar metaal of glas.
 • Ernstig en herhaaldelijk verbrande huid kan leiden tot huidkanker
 • Verminderde concentratie of prestaties. Oververhitte spieren zijn minder effectief en concentratieverlies kan leiden tot ongevallen.
 • Verschillende warmteziektes. Bijvoorbeeld:
  • Warmte-uitslag: blaasjes op de huid
  • Hittekrampen: pijnlijke krampen in been- en buikspieren door tekort aan zout
  • Hitte-uitputting: duizeligheid en hoofdpijn door een te lage bloeddruk na zware inspanning
  • Hitteberoerte: beschadiging van het zenuwstelsel en/of verlies van bewustzijn doordat de lichaamstemperatuur te hoog is.

 

Wat zijn de symptomen waar je op moet letten?

De symptomen van uitdroging zijn:

 • Droge mond
 • Kramp in de spieren
 • Vermoeidheid
 • Rode huid
 • Duizeligheid
 • Verwarde indruk
 • Niet meer uit de woorden kunnen komen
 • Hoge hartslag

 

Wie heeft last van het warme weer?

Beroepen die regelmatig met hitte te maken hebben zijn bijvoorbeeld: bakkers, tuinmannen, mijnwerkers, bouwvakkers, arbeiders in de papier-, staal- en glasindustrie, brandweermannen, politiemannen en werkers aan de weg. 

 

Over het algemeen hebben vrouwen meer last van de warmte dan mannen. Maar voor de volgende werknemers kunnen warme omstandigheden echt schadelijk zijn:

 • zwangere werknemers;
 • werknemers met een slechte conditie;
 • werknemers met een extreem laag gewicht (minder dan 50 kg);
 • werknemers met een hoog vetgehalte;
 • werknemers met hart- en vaatziekten;
 • werknemers die geneesmiddelen gebruiken.

 

Overigens bepaalt niet alleen de temperatuur of we het warm hebben, ook de luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, de warmtestraling, de kleding (en persoonlijke beschermingsmiddelen) en de mate van fysieke inspanning spelen een rol.

 

 

Wat zegt de wet?

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. In artikel 6.1 van het Arbobesluit staat dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. De werkgever moet:

 • nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is
 • de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten
 • werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek
 • koele dranken aanbieden
 • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

  

Wat doe je er aan?

Lees onze vorige blog: 10 tips voor werken in warm weer

 

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/warmte