Per 1 juli geldt de nieuwe Arbowet en Arbobesluit

Vandaag is de eerste dag dat we in Nederland werken volgens de nieuwe Arbowet en het nieuwe Arbobesluit. Wat is er veranderd?

 

 • Medewerkers hebben directe toegang tot de bedrijfsarts via ‘open spreekuur’ of arbeidsomstandighedenspreekuur.
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Afspraken over arbodienstverlening liggen vast in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. Daarin staat in elk geval:
  • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek
  • hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren
  • hoe de toegang is geregeld tot bedrijfsarts, preventiemedewerker en ondernemingsraad
  • hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion
  • hoe klachtenprocedures werken
  • hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten
 • De Inspectie SZW krijgt ruimere mogelijkheden voor sancties aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract beboeten.
 • De or krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Ondernemingsraad en werkgevers moeten zich goed laten informeren over hun rechten en plichten bij de overeenkomsten met arbodienstverleners.

Meer weten? Kijk op de site van Arbo-online.