Gevaarlijke stoffen

Inventariseren, beoordelen, maatregelen nemen

Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is de veiligheid en gezondheid van medewerkers van groot belang. Daarom is het werken met gevaarlijke stoffen aan strenge voorschriften en regelgeving gebonden.

Van blootstelling aan gevaarlijke stoffen kunnen medewerkers allergische reacties krijgen. Of zelfs ernstige longziektes en kanker. Jaarlijks overlijden 3.000 mensen in Nederland aan ziektes die ze door gevaarlijke stoffen op het werk hebben opgelopen. Veel gevaarlijke stoffen zijn direct herkenbaar aan het gevaaretiket op verpakking, maar het gevaar schuilt in meer stoffen dan je denkt; houtstof, dieselrook, kwartsstof, lasrook, verfproducten, meelstof, lak, oplosmiddelen…

IVARBO. Aangenaam.
Al ruim 15 jaar dé beste keuze.

Blootstelling beoordelen

Als in uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig zijn dan bent u verplicht om blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen. De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert hiervoor het 4 stappen toezicht. De 4 stappen vormen samen het totale pakket aan maatregelen die een werkgever moet hebben uitgevoerd om te voldoen aan de regelgeving. De 4 stappen zijn:

  • Stap 1: Registreer de stoffen en ken de gevaren
  • Stap 2: Beoordeel de risico’s
  • Stap 3: Worden de juiste maatregelen genomen?
  • Stap 4: Borging aanpak gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of alle stappen zijn genomen. Als een inspecteur overtredingen constateert kan hij een waarschuwing geven of een eis opleggen. Bij ernstig gevaar voor de medewerkers zal de inspecteur de werkzaamheden stilleggen en een boeterapport opmaken.

CMR-stoffen

CMR staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Blootstelling aan deze stoffen kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers.

Het werken met CMR stoffen moet zo veel mogelijk worden vermeden, met name door deze stoffen te vervangen door minder gevaarlijke stoffen. Alleen wanneer met goede argumenten kan worden aangetoond dat toepassing van alternatieven niet mogelijk is, is werken met CMR-stoffen toegestaan. In de ‘aanvullende registratieverplichting CMR-stoffen’ is vastgelegd dat aanvullende informatie moet worden bijgehouden zoals de hoeveelheid van de stof per jaar, het aantal werknemers dat er mee werkt en de maatregelen die getroffen worden om blootstelling tegen te gaan.

‘IVARBO ondersteunt u op het gebied van gevaarlijke stoffen zodat uw medewerkers er veilig en gezond mee werken’

Onze werkwijze

01
De eerste stap is het verzamelen van gegevens over het globale productieproces en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Er wordt een registratie opgezet van de aanwezige stoffen, onder andere aan de hand van veiligheidsinformatiebladen (VIB).
02
Beoordelen van de blootstelling volgens de geldende normen. Dit kan door middel van een online hulpmiddel zoals de Stoffenmanager of door het uitvoeren van metingen door een arbeidshygiënist.
03
Nemen van maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie, dat wil zeggen zoveel mogelijk bij de bron vervangen door een minder schadelijke stof. Als dat niet mogelijk is gerichte afzuiging en ventilatie, de blootstellingsduur en het aantal blootgestelde werknemers beperken en als laatste het verstrekken en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
04
Borging door de beoordeling regelmatig te herzien, het geven van voorlichting en onderricht aan werknemers en houden van toezicht op de naleving van instructies en voorschriften.

De Stoffenmanager® is een online tool om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en de blootstelling daaraan te beoordelen en te beheersen. IVARBO kan u ondersteunen bij het werken met de Stoffenmanager.

Geïnteresseerd?

Bent u op zoek naar advies en ondersteuning op het gebied van gevaarlijke stoffen? Dan bent u aan het juiste adres. Want voor advies, daar hebben wij de juiste mensen voor. IVARBO werkt louter met gedreven professionals. Ieder van hen heeft ruime praktijkervaring en een flinke dosis kennis in hun vakgebied.

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw telefoonnummer achter en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.