Risico-inventarisatie & -evaluatie

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Heeft uw bedrijf de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) al op orde?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is verplichte kost. Sinds 1 januari 1994 stelt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) alle werkgevers verplicht een RI&E uit te voeren.

In de RI&E worden alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu genoemd. In het bijbehorende plan van aanpak wordt aangegeven wat er gedaan moet worden om deze risico’s te beperken.

IVARBO. Aangenaam.
Al ruim tien jaar dé beste keuze.

‘IVARBO stelt een praktijkgerichte RI&E voor uw bedrijf op met een duidelijk plan van aanpak zodat u kunt werken naar een veilige en gezonde werkomgeving.’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kan IVARBO bij het opstellen van een RI&E voor uw bedrijf betekenen?

Alles. IVARBO is gespecialiseerd in het opstellen van een heldere en complete RI&E. Een handzaam document waarmee de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers wordt gewaarborgd en het milieu wordt gespaard.

Onze werkwijze:

01
De eerste stap is het uitvoeren van een grondige interne audit. Hiervoor komen we uiteraard bij u langs. Aan de hand van vragenlijsten en interviews met u, de VG-coördinator en medewerkers van uw bedrijf krijgen we een goed inzicht in de risicovolle werkzaamheden die bij uw bedrijf worden uitgevoerd.
02
De risico’s worden uitgewerkt, geëvalueerd en in een overzichtelijk rapport vastgelegd.
03
Naar aanleiding van het rapport stellen wij een Plan van Aanpak op. Dit plan heeft betrekking op de risico’s waarvoor maatregelen moeten worden getroffen om de risico’s te verminderen dan wel op te heffen. Alles uiteraard in overleg.
04
Met de RI&E, het PvA over de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers én de zorg voor het milieu, voldoet u aan de wettelijke bepalingen en beschikt u over een document waarmee een eventuele controle van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid succesvol wordt doorstaan.

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw telefoonnummer achter en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.