Bedrijfscertificeringen

VCA-certificering-IVARBO

VCA*/** 2017/6.0

Leg de basis om veilig en gezond te werken binnen uw bedrijf. Veel opdrachtgevers geven de voorkeur aan VCA gecertificeerde bedrijven en stellen het zelfs verplicht in aanbestedingsprocedures.

safety-culture-ladder-scl-veiligheidsladder-ivarbo

Safety Culture Ladder

Verbeter de veiligheidscultuur in uw bedrijf en werk bewust veilig. Opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend eisen de Safety Culture Ladder van hun opdrachtnemers.

strategie

ISO 9001

Verbeter de kwaliteit van uw diensten en producten en zorg voor tevreden klanten. De ISO 9001 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en beschrijft een reeks instrumenten die u helpt uw bedrijf te besturen.

CO2-prestatieladder-milieumanagement-ivarbo

ISO 14001

Verbeter de milieuprestaties van uw bedrijf en bescherm het milieu. De ISO 14001 richt zich het ontwikkelen van een milieubeeld en borgt de uitvoering ervan. Dit helpt om risico’s voor bodem, water en lucht te beheersen.

ISO45001-veiligheid-ivarbo

ISO 45001

Verbeter de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. In tegenstelling tot de VCA is de ISO 45001 geschikt voor alle organisaties, internationaal erkend (Safety and Health) en ligt de focus op wat moet worden geregeld (en niet hoe).

co2-prestatieladder-duurzaam-voetafdruk-footprint-ivarbo

CO2-Prestatieladder

Breng de CO2-uitstoot van uw bedrijf in kaart en neem maatregelen om deze te verminderen. Maak de transitie naar de toepassing van duurzame energie, efficiënter gebruik van materialen en het besparen van energie.

Bedrijfs­certificeringen

Verhoog van het niveau van kwaliteit, arbeidsomstandigheden of milieu.

Er zijn een aantal redenen om bedrijfscertificeringen te behalen. Aan de ene kant dient een ondernemer aan de geldende wetten en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen. Aan de andere kant kunnen opdrachtgevers er voor kiezen alleen te werken met gecertificeerde bedrijven.

De belangrijkste reden is toch wel dat de medewerkers binnen het bedrijf kwaliteit, veiligheid en milieu de hoogste prioriteit geven. Dat we er samen voor zorgen dat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt. Dat klanten tevreden zijn en shade aan het milieu wordt voorkomen. Dat we risico’s tot het minimum beperken door onze mensen bewust te maken van gevaren. Dat we er voor zorgdragen dat iedereen binnen het bedrijf werkt volgens de algemeen geldende (veiligheids)procedures én dat alle werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

De bedrijfscertificeringen worden door ons compleet verzorgd. We bieden maatwerk, altijd. We gaan niet zomaar aan de slag, maar doorlopen met u eerst de bedrijfsvoering en stemmen daar de certificering(en) op af.

Dat is echter niet alles. Zijn de benodigde certificaten binnen, dan blijven we monitoren en houden we voor u in de gaten wanneer er bijvoorbeeld, wetswijzigingen op stapel staan en wanneer (één van) uw certificaat verloopt. U krijgt van ons dan een seintje, zodat we nooit achter de feiten aanlopen, maar juist voorop.

IVARBO. Aangenaam.
Al ruim 15 jaar dé beste keuze.

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw telefoonnummer achter en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.