Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder_SCL_veiligheidsladder_IVARBO

Safety Culture Ladder

Verbeter de veiligheidscultuur in uw bedrijf met de Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (SCL), ook wel: “de Veiligheidsladder”, is een methode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in uw bedrijf te verbeteren. De nadruk ligt daarbij op de veiligheidscultuur. Het doel is bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken.

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de  Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB) hebben onderschreven, veiligheidsbewustzijn op als verplichting in aanbestedingen of contracten. Ook als u niet voor een van de ondertekenaars van de GCVB werkt, is het een goed idee de veiligheidscultuur in uw bedrijf te verbeteren.

Zoals in de afbeelding hiernaast te zien is, kent de Safety Culture Ladder 5 treden. De laddertreden geven de fase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt.

IVARBO. Aangenaam.
Al ruim tien jaar dé beste keuze.

‘IVARBO begeleidt en adviseert u tijdens het hele proces en zorgt dat ook de audit door de certificerende instelling vlekkeloos verloopt.’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Advies en ondersteuning bij het behalen van het Safety Culture Ladder certificaat

Alles. Wij zijn de partner in certificeren en kunnen u volledig ontzorgen bij het behalen van het Safety Culture Ladder certificaat. Dat doen wij met deskundig advies en cursussen tot aan het keuren van arbeidsmiddelen. We starten met het leren kennen van uw organisatie en zetten op praktische wijze een plan van aanpak op. Daarbij adviseren we over verbeteringen en toetsen of deze in de praktijk zijn gebracht zodat de externe audit vlekkoloos verloopt.

Onze werkwijze:

01
We beginnen met een nulmeting van de bestaande situatie in uw bedrijf. Het resultaat van deze inventarisatie vergelijken we met de eisen uit het Handboek Safety Culture Ladder. Zo wordt duidelijk wat er voor uw bedrijf gedaan moet worden.
02
De tweede stap is het uitvoeren van een zelfbeoordeling via de Self Assessment Questionnaire (SAQ). Deze wordt uitgezet binnen uw organisatie en bevat een aantal vragen over de veiligheidscultuur binnen het bedrijf. Van belang is het aantal respondenten dat nodig is voor een realistisch beeld.
03
In de volgende stap stellen wij een GAP analyse op waarmee een vergelijking wordt gemaakt tussen de bestaande en de gewenste situatie op het gebied van veiligheidscultuur. Wij zorgen dat de GAP analyse voldoet aan de eisen die het Handboek hieraan stelt.
04
Op basis van de GAP analyse stellen wij een actieplan voor u op. Hierin wordt beschreven welke acties de organisatie neemt om de veiligheids- en gezondheidscultuur naar een hoger niveau te brengen. De uitkomsten van de zelfbeoordeling, GAP analyse en actieplan worden door ons gepresenteerd aan de organisatie (zowel directie als medewerkers), om bewustwording en draagvlak te creëren binnen de organisatie.
05
De laatste stap is de certificeringsaudit die wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd certificeringsbureau. Deze instelling controleert of uw organisatie aan alle eisen van de Safety Culture Ladder voldoet. Zo ja, dan wordt uw bedrijf SCL gecertificeerd en krijgt u het certificaat.

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw telefoonnummer achter en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.