VCA*/** 2017/6.0

VCA*/**

De basis voor veilig en gezond werken in uw bedrijf

Opdrachtgevers werken graag samen met VCA gecertificeerde bedrijven. Veel overheden en vooral grote opdrachtgevers stellen het certificaat zelfs verplicht in hun aanbestedingsprocedures. Dan weten ze zeker dat de bedrijven die zij inhuren, werken volgens algemeen geldende veiligheidsprocedures en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (=VGM) Checklist Aannemers. Is uw bedrijf VCA gecertificeerd? Dan kunnen opdrachtgevers erop vertrouwen dat uw bedrijf veilig en gezond werkt, rekening houdt met het milieu én dat alle uitvoerende medewerkers een VCA-diploma hebben. Is uw bedrijf eenmaal VCA gecertificeerd dan:

  • Voorkomt u ongevallen en verzuim onder medewerkers
  • Voldoet u aan wettelijke verplichtingen
  • Is veiligheid en gezondheid onderdeel van uw bedrijfsvoering.

IVARBO. Aangenaam.
Al ruim tien jaar dé beste keuze.

VCA*, VCA** of VCU?

VCA heeft drie in zwaarte oplopende certificatieniveaus: VCA* (1 ster), VCA** (2 ster) en VCA Petrochemie. Daarnaast is er ook nog VCU. Het verschil zit in een aantal aspecten. VCA* is voornamelijk bedoeld voor minder complexe bedrijven zonder onderaannemerschap. De VCA** is meer gericht op bedrijven die werken met onderaannemers. De mate van complexiteit is daarbij wat minder van invloed. Daarnaast kan de grootte van de organisatie ook meewegen in de keuze voor VCA* of VCA**. Waar VCA* zich vooral richt op de VGM-werkzaamheden op de werkvloer, is VCA** juist gericht op de gehele VGM-structuur (beleid, verbetermanagement en organisatie). De VCA Petrochemie is voor bedrijven die (grote) projecten uitvoeren in de petrochemie. De VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij inleners kunnen werken.

IVARBO kan u begeleiden en adviseren bij alle bedrijfscertificeringen, dus zowel VCA* als VCA** en VCU.

‘IVARBO begeleidt en adviseert u tijdens het hele proces en zorgt dat ook de audit door de certificerende instelling vlekkeloos verloopt.’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Advies en ondersteuning bij het behalen van uw VCA-certificaat

Alles. Wij zijn de partner in certificeren en kunnen u volledig ontzorgen met advies en opleiding tot aan het keuren van arbeidsmiddelen. We starten met het leren kennen van uw organisatie en zetten op praktische wijze een handboek op. Daarbij adviseren we over verbeteringen en toetsen of deze in de praktijk zijn gebracht zodat de externe audit vlekkoloos verloopt.

Onze werkwijze:

01
We beginnen met een nulmeting van de bestaande situatie in uw bedrijf. Het resultaat van deze inventarisatie vergelijken we met de VCA-eisen die in de checklist staan. Zo wordt duidelijk wat er voor uw bedrijf gedaan moet worden.
02
Als we een helder beeld hebben van uw bedrijf, maken we voor u een overzichtelijk handboek. Hierin komen verschillende onderdelen die nodig zijn om aan te tonen dat u aan de VCA eisen voldoet: een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), verschillende hulpmiddelen om voorlichting en instructie te geven aan uw personeel, veiligheidsprocedures, (registratie)formulieren, procesbeschrijvingen, et cetera. Allemaal toegespitst op uw bedrijf en de geldende VCA eisen.
03
Vervolgens voert u het VCA-systeem in praktijk uit, binnen minimaal drie maanden. Daarna bekijken we samen of het handboek compleet en duidelijk is. We controleren met name of de werkwijze in het bedrijf overeenkomt met de beschrijving in het handboek. Deze zogenaamde interne audit is een generale repetitie voor de uiteindelijke certificeringsaudit.
04
De certificeringsaudit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd certificeringsbureau. Deze instelling controleert of uw systeem aan alle eisen van de VCA voldoet. Zo ja, dan wordt uw bedrijf VCA gecertificeerd en krijgt u het VCA-bedrijfscertificaat.

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw telefoonnummer achter en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.