VCA* 2017/6.0

IVARBO » BEDRIJFSCERTIFICERINGEN » VCA* 2017/6.0

Vergroot uw kansen met VCA

Opdrachtgevers werken graag samen met VCA gecertificeerde bedrijven. Veel overheden en vooral grote opdrachtgevers stellen het certificaat zelfs verplicht in hun aanbestedingsprocedures. Dan weten ze zeker dat de bedrijven die zij inhuren, werken volgens algemeen geldende veiligheidsprocedures en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (= VGM) Checklist Aannemers.
Is uw bedrijf VCA gecertificeerd? Dan kunnen opdrachtgevers erop vertrouwen dat uw bedrijf veilig en gezond werkt, rekening houdt met het milieu én dat alle uitvoerende medewerkers een persoonlijk VCA-diploma hebben.

Is uw bedrijf eenmaal VCA gecertificeerd dan:

– voldoet u aan een groot deel van de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet
– hebben uw medewerkers goed inzicht in de risico’s van hun werk
– maakt veiligheid systematisch deel uit van uw bedrijfsvoering.

Wat kan IVARBO bij de VCA certificering van uw bedrijf betekenen?

Alles. We starten met de vaststelling hoe ver het bedrijf al is, tot en met de laatste test en de daadwerkelijke certificering. Dit doen wij door procedures, taken en verantwoordelijkheden in kaart te brengen en u te adviseren over verbeteringen.

Voor alle bedrijfscertificeringen, dus zowel VCA* als VCA** en VCU certificeringen kunt u bij IVARBO terecht.

Onze werkwijze :
1. We beginnen met een nulmeting van de bestaande situatie in uw bedrijf. Het resultaat van deze inventarisatie vergelijken we met de VCA-eisen die in de checklist staan. Zo wordt duidelijk wat er voor uw bedrijf gedaan moet worden.
2. Als we een helder beeld hebben van uw bedrijf, maken we voor u een overzichtelijk handboek. Hierin komen verschillende onderdelen die nodig zijn om aan te tonen dat u aan de VCA eisen voldoet: een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), verschillende hulpmiddelen om voorlichting en instructie te geven aan uw personeel, veiligheidsprocedures, (registratie)formulieren, procesbeschrijvingen, et cetera. Allemaal toegespitst op uw bedrijf en de geldende VCA eisen.
3. Vervolgens voert u het VCA-systeem in praktijk uit, binnen minimaal drie maanden. Daarna bekijken we samen of het handboek compleet en duidelijk is. We controleren met name of de werkwijze in het bedrijf overeenkomt met de beschrijving in het handboek. Deze zogenaamde interne audit is een generale repetitie voor de uiteindelijke certificeringsaudit.
4. De certificeringsaudit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd  certificeringsbureau. Deze instelling controleert of uw systeem aan alle eisen van de VCA voldoet. Zo ja, dan wordt uw bedrijf VCA gecertificeerd en krijgt u het VCA-bedrijfscertificaat.

IVARBO begeleidt dit hele proces voor u en zorgt dat ook de certificeringsaudit vlekkeloos verloopt.

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Schroom niet en neem contact op door te bellen (072 – 50 65 738), of een mail te sturen naar : info@ivarbo.nl. Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.

  • Slagingspercentage 95%
  • Wat bedrijven zeggen over IVARBO