VCA

VCA

Advies bij behalen VCA certificaat

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (=VGM) Checklist Aannemers. Met een VCA-certificaat toon je aan dat je voldoet aan strenge normen op het gebied van veilig en gezond werken. Met het VCA-certificaat verbeter je de veiligheidscultuur in je bedrijf en is de kans op een arbeidsongeval, verzuim of materiele schade kleiner.

De voordelen van VCA certificering:

 • Minder ongevallen en verzuim
 • Hoger veiligheidsbewustzijn
 • Betere concurrentiepositie
 • Beter imago
 • Opent deuren voor nieuwe opdrachtgevers

Advies nodig?

Wij zijn de partner in VCA certificering en kunnen je volledig ontzorgen met advies en cursussen tot aan het keuren van arbeidsmiddelen. Wij zetten op praktische wijze een handboek op en bereiden je bedrijf voor zodat de externe audit vlekkeloos verloopt.

15 jaar ervaring

IVARBO al 15 jaar de beste keuze

Door heel Nederland

Adviseurs in alle provincies

Advies bij behalen VCA certificaat

Wat is VCA Certificering?

Met VCA certificering leg je de basis om elke dag veilig en gezond te werken in je bedrijf. De VCA is begonnen in 1989 vanuit de petrochemische industrie. De Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid ging van start met de ontwikkeling van VCA. Vanaf 1994 bestaat de norm officieel onder beheer van de SSVV. In april 2018 is de nieuwste VCA-checklist in gebruik genomen; de VCA 2017/6.0.

VCA heeft drie in zwaarte oplopende certificatieniveaus: VCA* (1 ster), VCA** (2 ster) en VCA Petrochemie. Daarnaast is er voor uitzendbureaus ook nog VCU (Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten).

Het verschil zit in een aantal aspecten. VCA* is voornamelijk bedoeld voor minder complexe bedrijven zonder onderaannemerschap. De VCA** is meer gericht op bedrijven die werken met onderaannemers. De mate van complexiteit is daarbij wat minder van invloed. Daarnaast kan de grootte van de organisatie ook meewegen in de keuze voor VCA* of VCA**. Waar VCA* zich vooral richt op de VGM-werkzaamheden op de werkvloer, is VCA** juist gericht op de gehele VGM-structuur (beleid, verbetermanagement en organisatie). De VCA Petrochemie is voor bedrijven die (grote) projecten uitvoeren in de petrochemie. De VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij inleners kunnen werken.

‘IVARBO begeleidt en adviseert u tijdens het hele proces en zorgt dat ook de audit door de certificerende instelling vlekkeloos verloopt.’

Onze werkwijze bij VCA certificering

Advies en ondersteuning bij VCA certificering

Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

01
Nulmeting. We beginnen met het inzichtelijk maken van de bestaande situatie in uw bedrijf. Het resultaat van deze inventarisatie vergelijken we met de VCA-eisen die in de checklist staan. Zo wordt duidelijk wat er voor uw bedrijf gedaan moet worden.
02
Handboek. Als we een helder beeld hebben van uw bedrijf, maken we voor u een overzichtelijk handboek. Hierin komen verschillende onderdelen die nodig zijn om aan te tonen dat u aan de VCA eisen voldoet: een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), verschillende hulpmiddelen om voorlichting en instructie te geven aan uw personeel, veiligheidsprocedures, (registratie)formulieren, procesbeschrijvingen, et cetera. Allemaal toegespitst op uw bedrijf en de geldende VCA eisen.
03
Interne audit. Vervolgens voert u het VCA-systeem in praktijk uit, binnen minimaal drie maanden. Daarna bekijken we samen of het handboek compleet en duidelijk is. We controleren met name of de werkwijze in het bedrijf overeenkomt met de beschrijving in het handboek. Deze zogenaamde interne audit is een generale repetitie voor de uiteindelijke certificeringsaudit.
04
Certificeringsaudit. Een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling controleert of uw systeem aan alle eisen van de VCA voldoet. Zo ja, dan wordt uw bedrijf VCA gecertificeerd en krijgt u het VCA-bedrijfscertificaat.
05
Onderhouden. Om uw organisatie en het veiligheidsmanagement continu te verbeteren, kunnen wij u ook ondersteunen nadat het certificaat is behaald. We doen jaarlijks een interne audit om na te gaan of het systeem nog steeds werkt zoals het volgens de norm zou moeten. Ook bij vraagstukken of knelpunten in uw organisatie kunnen wij u ondersteunen

Onze werkwijze heeft zich bewezen tijdens de honderden certificeringstrajecten die wij begeleidt hebben. Wij zijn de partner in VCA certificering en kunnen u volledig ontzorgen met advies en cursussen tot aan het keuren van arbeidsmiddelen. Bent u geïnteresseerd? Wacht dan niet langer en vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan.

Ons team staat voor u klaar
Veelgestelde vragen

Wat is VCA certificering?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat legt de basis in een bedrijf om iedere dag weer veilig en gezond te werken. In de checklist zijn eisen opgenomen waar je als bedrijf aan moet voldoen. Het doel is werk veiliger maken en het aantal ongevallen en verzuim te verminderen. De regels richten zich op de werkplek, bewustzijn, risicobeheer, noodsituaties, gezondheid, incidenten en materialen, arbeidsmiddelen en PBM. Het VCA-certificaat wordt vaak verplicht gesteld door opdrachtgevers. Het VCA certifcaat mag alleen worden afgegeven door een erkende certificatie-instelling.

Voor wie is het VCA certificaat bedoeld?

Het VCA-certificaat is voor bedrijven bedoeld die werkzaamheden moeten uitvoeren waar een verhoogd risico aan zit, in wellicht een risicovolle omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhouds- en constructiewerkzaamheden op bouwterreinen, of in fabrieken en werkplaatsen. In de volgende branches wordt een VCA-certificaat veel gevraagd:

 • Elektrotechniek
 • Werktuigbouwkunde
 • Bouwkunde
 • Steigerbouw
 • Industrieel reinigen
 • Transport
 • Civiele techniek
 • Inspectie
 • e.d.

Wat is het verschil tussen VCA*, VCA** en VCA Petrochemie?

VCA kent 3 certificatieniveaus met toenemende eisen: VCA* (1 ster), VCA** (2 sterren), en VCA Petrochemie. De belangrijkste verschillen zijn:

 • VCA:* Dit niveau is geschikt voor minder complexe organisaties zonder onderaannemerschap. Een aantal eisen uit de checklist zijn niet van toepassing.
 • VCA**: Dit niveau is geschikt voor organisaties met onderaannemerschap. De complexiteit van de organisatie is daarbij minder relevant. Er zijn meer eisen van de checklist van toepassing.
 • VCA Petrochemie: Dit niveau is geschikt voor organisaties die werkzaakmheden uitvoeren in de petrochemische industrie. Alle eisen uit de checklist zijn van toepassing.

Hoe lang is een VCA certificaat geldig?

3 jaar, zolang je aan de eisen van de checklist blijft voldoen. Ieder jaar jaar voert de certificerende-instelling een tussentijdse audit uit om dit te controleren. Na 3 jaar volgt een hercertificering. Je kunt de geldigheidsduur van een VCA certificaat controleren in het Centraal Certificaten Register. Een certificaat is alleen geldig als het geregistreerd staat in dit register!

VCA-certificering-certificaat-IVARBO

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw telefoonnummer achter en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.