Iemand in nood of gewond? Geen paniek, de medewerkers van Poland Bouw uit Alkmaar zijn in staat om te helpen. Tijdens de incompany BHV cursus hebben zij (in de praktijk) geleerd om in verschillende noodsituaties op te treden. Alle deelnemers hebben de cursus met goed gevolgd afgerond en zijn (weer) voorbereid om noodsituaties het hoofd te kunnen bieden.

Poland Bouw heeft een grote groep medewerkers opgeleid tot BHV’er. Als elke seconde telt wil je kunnen vertrouwen op je collega’s. Hoe meer collega’s zijn opgeleid, hoe groter de kans dat er een BHV’er in de buurt is. Bij veel deelnemers is een incompany BHV cursus voordeliger. Ook is de cursus meer afgestemd op de risico’s van het bedrijf. Daarnaast kan deze gehouden worden waar en wanneer het bedrijf dat wil. Zo heeft Poland Bouw ervoor gekozen om in de loop van de middag te starten en door te gaan tot in de avond.

Hoeveel BHV’ers moet een bedrijf eigenlijk hebben?

Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Het is een (hardnekking) fabel dat per 50 werknemers minimaal 1 BHV’er verplicht is. In de Arbowet staat dat een bedrijf verplicht is om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bij het treffen van die maatregelen moet rekening worden gehouden met o.a. de omvang en de risico’s van het bedrijf. Een productiebedrijf van chemische stoffen heeft te maken met andere risico’s dan een accountantskantoor of zorginstelling.

In de Arbowet staat ook dat de werkgever zich moet laten bijstaan door bedrijfshulpverleners. De BHV’ers moet zijn aangewezen en over de juiste uitrusting en opleiding beschikken om de taken uit te kunnen voeren. De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Bij afwezigheid is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die de taken over kan nemen. Wij adviseren daarom minimaal 2 bedrijfshulpverlener op te leiden.