INTOS  is een specialist in maatwerkinrichting en binnen afbouw. Onlangs heeft IVARBO bij INTOS een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige gevaarlijke stoffen en de mate van blootstelling op de werkvloer.  

Gevaarlijke stoffen
Bij gevaarlijke stoffen kun je denken aan lijm en kit, maar ook houtstof of lasrook.  

De werkplekken bij INTOS zijn beoordeeld en verschillende medewerkers zijn geïnterviewd over de werkzaamheden en de toegepaste werkmethoden die worden uitgevoerd. Het onderzoek is vastgelegd in een rapport met daarin bevindingen en aanbevelingen.

Waarom een onderzoek?
Het werken met gevaarlijke stoffen hoeft niet meteen schadelijk te zijn voor de gezondheid. Een gevaarlijke stof kan op verschillende manieren in het lichaam komen. Dit kan door het inademen van verontreinigde lucht, maar ook door opname van de stof door de huid of door het inslikken en inademen van de stof. Een blootstellingsonderzoek kan helpen dit te voorkomen.  

Hoe schadelijk de opname van een gevaarlijke stof kan zijn, hangt onder andere af van de kans op blootstelling: hoe vaak en hoe intensief komt iemand in contact met een stof? Om de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s in kaart te brengen is een blootstellingsonderzoek nodig. Naar aanleiding van het onderzoek kunnen extra veiligheidsmaatregelen genomen worden.  

Continu verbeteren
INTOS heeft zich tot doel gesteld continu te verbeteren. De bevindingen van het blootstellingsonderzoek worden opgenomen in het Plan van Aanpak en zullen op termijn doorgevoerd worden. 

Bent u geïnteresseerd geraakt naar de mogelijkheden van een blootstellingsonderzoek of in één van onze andere (interim) diensten? Op onze site vindt u meer informatie.

Heel graag tot snel!