Jaarlijks overlijden ruim 3.000 werknemers voortijdig als gevolg van onveilige en ongezonde omstandigheden op hun werk. En nog veel meer mensen lopen onherstelbare gezondheidsschade op. De meeste slachtoffers vallen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wordt er in uw bedrijf gewerkt met gevaarlijke stoffen dan bent u verplicht deze te registreren en beoordelen. De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die hier niet aan voldoen.

Regels gevaarlijke stoffen

Uit inspecties van de afgelopen jaren bleek dat veel bedrijven het niet op orde hadden en pas met het gevaarlijke stoffen aan de slag gingen als de Arbeidsinspectie langs was geweest. Bedrijven kregen bij tekortkomingen eerst een waarschuwing en pas bij een herinspectie een boete. Dat is verleden tijd, er volgt direct een boete en het bedrag van de boete is verhoogd. De regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn niet veranderd, maar de inspectie gaat strenger handhaven.

Blootstelling gevaarlijke stoffen

Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen is het specifiek verplicht om aandacht te hebben in de RI&E voor de gevaarlijke stoffen. Deze aanvullende verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 4.2 van het Arbobesluit. Daar moet onder andere in staan welke blootstelling aan welke gevaarlijke stoffen verwacht kan worden. En welke maatregelen worden genomen zodat geen gezondheidsschade ontstaat als gevolg van het werken met deze stoffen. Op basis van de arbeidshygienische strategie moeten eerst bronmaatregelen genomen worden (vervangen door een minder schadelijke stof). Als technische en organisatorische maatregelen niet voldoende bescherming geven, kan de werkgever zijn toevlucht nemen tot PBM, zoals ademhalingsbescherming.

Stoffenmanager

De Stoffenmanager® is een online tool om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en de blootstelling daaraan te beoordelen en te beheersen. IVARBO kan u ondersteunen bij het werken met de Stoffenmanager.