Voor Svitzer, een sleepbedrijf met een vloot van sleepboten, stelt IVARBO de RI&E’s voor meerdere sleepboten op. Deze sleepboten assisteren zeeschepen, zoals vrachtschepen voor olie, de sluis bij IJmuiden en (verder gelegen) havens binnen. Per sleepboot is een driekoppige bemanning aan boord.

Tijdens het bezoek van Berry en Tim werd een assistentie uitgevoerd. De samenwerking tussen de bemanning was daarbij goed zichtbaar. De kapitein bestuurt de sleepboot, de matroos maakt vanaf het dek de sleepverbinding en de machinist zorgt dat de techniek blijft draaien. Eerst werd de sleepboot onder het zeeschip gelegd. Vervolgens werd vanaf dat schip een lijn naar beneden gegooid. De matroos maakt de sleepdraad daaraan vast, op het zeeschip werd de sleepdraad opgehaald en bevestigd aan een vast punt aan dek. Daarmee was de verbinding gemaakt en kon vanaf de brug de sleepboot en winch trommel worden bedient om het schip te manoeuvreren. Tijdens de assistentie was er voortdurend contact met de loods aan boord van het zeeschip en de sleepboot aan de andere zijde van het zeeschip.

De assistentie verliep veilig, maar dit werk is zeker niet zonder risico’s. Er kan zich een man overboord voordoen, de sleepboot kan omslaan, een geknapte sleepdraad kan personen raken en bij het overstappen van de wal naar de boot kan iemand te water raken. Ook minder zichtbare aspecten zoals psychosociale arbeidsbelasting (omgang met collega’s) en werkdruk kunnen een rol spelen.

Wat opvalt is dat in de scheepsvaart al veel geregeld is op het gebied van veiligheid en gezondheid. Er is veel beschreven in procedures en werkprocessen en deze worden ook regelmatig beoefend. Tijdens de interviews kwam naar voren dat de sleepboten van Svitzer voldoen aan de (striktere) regelgeving voor zeevaart. De sleepboten opereren hoofzakelijk in binnenwater waardoor er hier en daar zelfs sprake is van overregulering. Vanuit veiligheidskundig oogpunt is dat uiteraard beter dan onderregulering.

IVARBO voert de aankomende periode meerdere bezoeken uit om een goed beeld te krijgen van alle sleepboten. Op basis van de bezoeken, interviews en aangeleverde informatie worden vervolgens RI&E’s opgesteld.