RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor hun werknemers. Met een RI&E brengt een werkgever op een gestructureerde wijze de arbeidsrisico’s in kaart. Deze RI&E is tevens de basis voor het arbobeleid van de onderneming, welke wettelijk verplicht is.

Risico’s

Een werknemer kan te maken krijgen met zichtbare en minder zichtbare risico’s tijdens de uitoefening van zijn of haar werk.

Zichtbare risico’s zijn bijvoorbeeld:

  • Belasting door tillen
  • Werken met machines
  • Werken met gevaarlijke stoffen
  • Werken met hard geluid of trillingen

Minder zichtbare risico’s zijn o.a.:

  • Hoge werkdruk
  • Langdurig zitten
  • Beeldschermwerk
  • Verlichting en klimaat op de werkplek

Nieuw risico; het coronavirus

Een nieuw risico is het coronavirus. Denk hierbij niet alleen aan het voorkomen van besmetting op de werkvloer maar ook de risico’s die het thuiswerken met zich meebrengt. Beschikt de werknemer thuis wel over een goede werkplek, wordt er voldoende pauze genomen en hoe is het contact met collega’s?

In de Arbowet (artikel 5, lid 4) staat dat de RI&E actueel moet zijn. Het coronavirus heeft de werkomstandigheden dusdanig veranderd dat de RI&E hierop moet worden aangepast. In de RI&E moet het coronavirus expliciet als risico worden benoemd.

Corona tool

Heeft u de RI&E al aangepast naar aanleiding van het coronavirus? IVARBO beschikt over een tool waarmee u eenvoudig de corona risico’s in kaart brengt binnen uw organisatie. Neem vrijblijvend contact met ons op om deze tool aan te vragen. Uiteraard ondersteunen wij u graag verder bij het aanpassen van uw RI&E.

RI&E