Sinds begin dit jaar houdt het coronavirus (Covid-19) ons in de greep. De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de manier waarop in bedrijven kan worden gewerkt. Zo moet er zoveel mogelijk thuis worden gewerkt en afstand worden gehouden. Maar heeft u ook gedacht aan de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Verantwoordelijkheid

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor hun werknemers. Dit begint met een inventarisatie van de risico’s in het bedrijf en hoe deze worden aangepakt. Het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus én de maatregelen om dat te voorkomen, vallen hier ook onder.

Aanpassing noodzakelijk

Vrijblijvend is het allemaal niet. Dit bleek ook tijdens een gesprek dat IVARBO bedrijfscertificering en Advisering B.V. onlangs, namens een klant, had met een inspecteur van de Inspectie-SZW. In de Arbowet (artikel 5, lid 4) staat namelijk dat de RI&E actueel moet zijn. Het coronavirus heeft de werkomstandigheden dusdanig veranderd dat de RI&E hierop moet worden aangepast. In de RI&E moet het coronavirus expliciet als risico worden benoemd en er moeten maatregelen worden genomen om besmetting en verspreiding tegen te gaan. Denk hierbij niet alleen aan een coronaprotocol, looproutes, desinfectiemiddel en het dragen van mondneusmaskers maar ook het voorkomen van bijvoorbeeld psychische klachten (door werk, stress of angst).

Advies & ondersteuning

Heeft u de RI&E al aangepast naar aanleiding van het coronavirus? Wij staan klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij het actualiseren van uw RI&E, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.