Vanaf 1 maart is Tim Harte werkzaam als interim veiligheidskundige bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het HHNK houdt zich bezig met water beheren, water keren en water zuiveren. Dat wordt onder andere gedaan met dijken, gemalen, sluizen en zuiveringen. Bij veel werkzaamheden en objecten komt veilig en gezond werken al snel om de hoek kijken. Risico’s als gevaarlijke stoffen (H2S), het werken in besloten ruimten (b.v. vergistingstanks), biologische agentia (zoals virussen en bacteriën in riolen) en werken langs water en wegen komen veel voor.

De werkzaamheden van Tim bestaan uit (on)gevraagd meedenken en advies geven over veilig en gezond werken. Veiligheids- en Gezondheidsplannen (V&G) komen veel voor, deze worden door Tim getoetst maar er wordt ook gekeken naar verbeteren van procedures en afspraken over deze plannen. Dat verbeteren wordt ook gedaan bij (bestaande) Risico-Inventarisaties en -Evaluaties. Om erop toe te zien dat het werk ook daadwerkelijk veilig worden uitgevoerd, gaat Tim regelmatig op bezoek bij projecten om werkplekinspecties te doen.

Naast veilig en gezond werken, kom je als veiligheidskundige tijdens projectbezoeken soms tegen bijzondere dingen tegen. Zo werd bij de bouw van het gemaal Monnickendam (onverwachts) de bodem en de wanden van een laatmiddeleeuwse sluis aangetroffen. Tijdens het bezoek was de eikenbalken constructie van de sluis goed zichtbaar. Niet zozeer veiligheid maar wel heel interessant.