Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan (BNP)

Het handboek bij incidenten en calamiteiten

Brand, een ongeval met letsel of uitval van (ICT)systemen; goed voorbereid zijn op calamiteiten is een must. De gevolgen van een incident of calamiteit voor werknemers en de bedrijfsvoering beperken kan veel kosten besparen. Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Artikel 15 Arbowet verplicht de werkgever tot deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Ook het Bouwbesluit schrijft regels voor over vluchten bij brand en een ontruimingsplan.

Het bedrijfsnoodplan (ook wel bekend als BHV-plan of calamiteitenplan), is een draaiboek waarin o.a. de verantwoordelijkheden staan vermeld, maar het regelt ook praktische zaken zoals de plek waar werknemers zich moeten verzamelen bij een calamiteit.

Onze kracht is dat wij naast een bedrijfsnoodplan ook ontruimingsplattegronden kunnen opstellen. Bovendien kunnen wij het plan in de praktijk brengen door medewerkers op te leiden en te oefenen met ontruimingsoefeningen.

Het bedrijfsnoodplan voldoet aan de NEN 8112:2017. In het bedrijfsnoodplan werken wij o.a. voor u uit:

  • Een analyse van risico’s
  • Beschrijving van gebouw, installaties, organisatie
  • De organisatie & structuur van de hulpverlening
  • Ontruimingsplan
  • Noodscenario’s in overzichtelijke scenariokaarten
  • Opleiding en oefening

IVARBO. Aangenaam.
Al ruim 15 jaar dé beste keuze.

‘Wij helen bij het voorbereiden op noodsituaties en calamiteiten

Bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Onze werkwijze:

01
De eerste stap is het bestuderen van aanwezige documenten zoals de Risico- Inventarisatie en Evaluatie, (ziekte)verzuimgegevens, ongevalsregistratie en PAGO zodat we een goed beeld hebben van uw bedrijf.
02
Daarna organiseert onze adviseur een scenariosessie die bestaat uit een locatiebezoek en een interview. Op basis daarvan werken wij een analyse uit met alle gevaren en risico’s en welke omvang die kunnen krijgen.
03
Op basis van de analyse stellen wij een bedrijfsnoodplan op dat in een overzichtelijk rapport wordt opgeleverd. Tussentijds nemen wij contact op voor feedback op de tussentijdse resultaten. Met het definitieve plan voldoet u aan de wettelijke bepalingen.

Ons team staat voor u klaar
Veelgestelde vragen

Is een bedrijfsnoodplan verplicht?

Het bedrijfsnoodplan is niet letterlijk in de Arbowet opgenomen. In Artikel 15 Arbowet is wel opgenomen dat bedrijfshulpverleners zijn opgeleid en uitgerust, er voldoende zijn aangewezen en ze voldoende zijn georganiseerd om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren. Om dat waar te kunnen maken als werkgever is een bedrijfsnoodplan onmisbaar. Indirect is een bedrijfsnoodplan dus wel degelijk verplicht. Het maakt niet uit of je een klein bouwbedrijf bent of een grote multinational, want met een bedrijfsnoodplan kan bedrijfsschade en menselijk leed zoveel mogelijk beperkt worden.

Wat zijn de gevolgen als ik geen bedrijfsnoodplan heb?

Er kan minder adequaat gereageerd wordt bij calamiteiten, dit kan letsel, bedrijfsschade en zelf de dood tot gevolg hebben. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de arbeidsomstandighedenwet houden. Er wordt onder andere gecontroleerd of de bedrijfshulpverlening (BHV) goed is geregeld. Zonder een bedrijfsnoodplan, voldoet een bedrijf niet aan de eisen uit Artikel 15 van de Arbowet. Hiervoor kunnen boetes opgelegd worden.

Moet een bedrijfsnoodplan actueel zijn?

Het is van belang dat de informatie in het bedrijfsnoodplan actueel en juist is, bij een calamiteit telt iedere seconde. Bij de volgende situaties moet het bedrijfsnoodplan in ieder geval nagelopen en waar nodig aangepast:

– Bouwkundige wijziging: aanpassen van ontruimingsplattegronden, verzamelplaatsen en vluchtroutes?
– Personele wijzigingen: zijn contactgegevens en verantwoordelijken nog juist vermeld?
– Wijzigingen in activiteiten of processen: hebben nieuwe werkwijzen dezelfde risico’s als de oude?

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw telefoonnummer achter en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.