Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan (BNP)

Bedrijfsnoodplan

Brand, een ongeval met letsel of uitval van (ICT)systemen; goed voorbereid zijn op calamiteiten die zich in uw bedrijf kunnen voordoen is een must. De gevolgen (voor werknemers en de bedrijfsvoering) van een incident of calamiteit worden hierdoor beperkt. Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. De Arbowet (artikel 15) verplicht de werkgever tot deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Ook het Bouwbesluit schrijft regels voor over vluchten bij brand en een ontruimingsplan.

Wat staat er in een bedrijfsnoodplan?

Het bedrijfsnoodplan (ook wel bekend als BHV-plan of calamiteitenplan), is een draaiboek waarin o.a. de verantwoordelijkheden staan vermeld, maar het regelt ook praktische zaken zoals de plek waar werknemers zich moeten verzamelen bij een calamiteit. In een bedrijfsnoodplan werken wij o.a. voor u uit:

  • Een analyse van risico’s
  • Beschrijving van gebouw, installaties, organisatie
  • De organisatie & structuur van de hulpverlening
  • Ontruimingsplan
  • Noodscenario’s in overzichtelijke scenariokaarten
  • Opleiding en oefening

Het bedrijfsnoodplan voldoet aan de NEN 8112:2017.

IVARBO. Aangenaam.
Al ruim tien jaar dé beste keuze.

‘Wij leveren een bijdrage aan een veilige en gezonde werkomgeving’

Onze werkwijze:

01
De eerste stap is het bestuderen van aanwezige documenten zoals de Risico- Inventarisatie en Evaluatie, (ziekte)verzuimgegevens, ongevalsregistratie en PAGO zodat we een goed beeld hebben van uw bedrijf.
02
Daarna organiseert onze adviseur een scenariosessie die bestaat uit een locatiebezoek en een interview. Op basis daarvan werken wij een analyse uit met alle gevaren en risico’s en welke omvang die kunnen krijgen.
03
Op basis van de analyse stellen wij een bedrijfsnoodplan op dat in een overzichtelijk rapport wordt opgeleverd. Uiteraard nemen wij regelmatig contact met u op over de tussentijdse resultaten. Met het definitieve plan voldoet u aan de wettelijke bepalingen en beschikt u over een document waarmee een eventuele controle van de Inspectie SZW succesvol wordt doorstaan.

Geïnteresseerd?

Interesse in een bedrijfsnoodplan? Dan bent u aan het juiste adres. Want voor advies, daar hebben wij de juiste mensen voor. IVARBO werkt louter met gedreven professionals. Ieder van hen heeft ruime praktijkervaring en een flinke dosis kennis in hun vakgebied.

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw telefoonnummer achter en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.