Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

Ook uw persoonsgegevens zijn veilig bij IVARBO

IVARBO B.V. (hierna te noemen IVARBO) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37141814. Deze AVG verklaring geldt uitsluitend voor IVARBO en heeft betrekking op de persoonsgegevens die in het kader van de door IVARBO te leveren diensten worden verkregen en gedistribueerd.

IVARBO respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens die u op deze site achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. IVARBO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Lees onderstaand hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens worden verwerkt

IVARBO verwerkt de gegevens die u bij uw informatieaanvraag of inschrijving op een van onze producten en/of diensten aan ons doorgeeft.

Wanneer verwerken wij gegevens

Wanneer u producten en/of diensten van IVARBO Dit kan via onze website, telefonisch of per email.
Wanneer u contact heeft met IVARBO. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier op onze website invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, inclusief apps, inlogt op uw account, of ons via social media benadert.
Waarvoor verwerken wij gegevens
IVARBO verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  1. Voor de uitvoering van de overeenkomsten zoals bevestiging van deelname aan onze certificeringen en opleidingen en de praktische zaken rondom deelname aan een opleiding zoals de online leeromgeving;
  2. Voor de registratie van deelname maken wij gebruik van een online registratiesysteem;
  3. Om u op de hoogte te houden van (nieuwe) bijeenkomsten en ontwikkelingen op uw vakgebied, rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media;Om een aanbod op maat te maken houdt IVARBO rekening met de voorkeuren door u aangegeven en met de door u vooraf gegeven toestemming.

Bewaren van gegevens

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van uw interesse en de frequentie van aanvraag die u bij ons doet om een aanbod op maat te ontvangen, echter niet langer dan dat u zelf aangeeft. Voor zover u een factuurrelatie heeft met ons, nemen wij de wettelijke bewaartermijn in acht.

Aanmelding anders dan via het online registratiesysteem op de website

Bij een telefonische aanmelding of inschrijving per email (anders dan via het online registratiesysteem op de website), gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden en ons Privacy Statement. Tot 1 maand vóór aanvangsdatum van de bijeenkomst (certificering of opleiding) kunt u uw toestemming intrekken en daarmee wordt dan tevens uw inschrijving kosteloos geannuleerd (om uw persoonsgegevens in te trekken, zie verder in dit Privacy Statement).

Persoonsgegevens bij opleidingen met derden

Indien u zich inschrijft en deelneemt aan een cursus/opleiding, geeft u toestemming om voor die betreffende opleiding, uw persoonsnaam, geboortedatum, geboorteplaats en adresgegevens te delen met de samenwerkingspartners bij deze opleiding. Uw emailadres delen wij enkel met personen/instellingen na uw telefonische/mondelinge/schriftelijke instemming.

Foto’s en beeldopnamen

U geeft hierbij toestemming dat tijdens certificeringen/opleidingen, foto’s en beeldopnamen kunnen worden gemaakt die wij mogen gebruiken voor promotionele doeleinden voor toekomstige edities van certificeringen en opleidingen van IVARBO.

IVARBO heeft eigen nieuwsbrieven

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief dan wordt deze u toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. Uw emailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken hiervoor een email marketing tool. De toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden emailbericht, via onze klantenservice 072 5065738 of via info@IVARBO.nl.

Uw emailadres wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

Recht van Verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) bijeenkomsten en ontwikkelingen op uw vakgebied, kunt u uw toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden emailbericht, telefonisch 072 5065738 of via info@IVARBO.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. Daartoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u (eventueel) een kopie van uw identiteitsbewijs zonder zichtbaar BSN met uw verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

IVARBO maakt zelf geen gebruik van cookies. De website van IVARBO is te vinden via Google en andere zoekprogramma’s. Deze programma’s maken gebruik van functionele- en tracking cookies zoals Google analytics, Adwords en Linkedin. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van IVARBO te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Cookies worden gebruikt voor het onthouden van een loginnaam of instellingen of voor het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server, of voor het maken van een profiel van de bezoeker, zoals waar de bezoeker vandaan komt en welke pagina’s bezocht zijn. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

Delen van gegevens met derden

IVARBO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van een inschrijving of contract met u, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IVARBO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging en zorgvuldige omgang van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onze persoonsgegevens. Voor het interne netwerk wordt een beveiligde client/server verbinding gebruikt en onze wachtwoorden zijn versleuteld. Onze data zijn opgeslagen in Europa en deze worden niet verzonden naar landen buiten Europa. Daarnaast hanteren wij grote zorgvuldigheid ten aanzien van uw persoonsgegevens. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die expliciet toegang tot de systemen hebben gekregen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.