CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder vermindert uw uitstoot en verhoogt uw omzet.

De CO2-Prestatieladder ladder helpt u bij het in kaart brengen van de CO2 uitstoot van uw bedrijf én dat van uw leveranciers. De toepassing van duurzame energie wordt gestimuleerd, evenals een efficiënter gebruik van materialen en het besparen van energie.

Door enkele veranderingen in uw bedrijf door te voeren kunt u uw CO2 uitstoot gemakkelijk verlagen. Hierdoor werkt u duurzamer en worden kosten verlaagd door lagere energiekosten en materiaalbesparing. Bovendien worden bij aanbestedingen vaak concrete voordelen geboden in de vorm van een korting op de inschrijfprijs.

IVARBO. Aangenaam.
Al ruim tien jaar dé beste keuze.

De CO2-Prestatieladder kent 5 niveaus of treden:

  • Niveau 1: U heeft inzicht in de belangrijkste energiestromen van uw bedrijf.
  • Niveau 2: U heeft inzicht in het energieverbruik van uw bedrijf en toont de wil te reduceren.
  • Niveau 3: De CO2-huishouding van uw bedrijf is conform de norm en u stelt concrete reductiedoelstellingen.
  • Niveau 4: Binnen uw bedrijf wordt CO2 bewust gehandeld en u initieert samenwerkingsverbanden binnen de keten om reductie te behalen.
  • Niveau 5: U haalt de gekozen ambitieuze doelstellingen en uw bedrijf werkt samen om sectorbrede reductie te realiseren.

Om een niveau te bereiken moet ook aan de eisen van de onderliggende niveaus worden voldaan. Gecertificeerde bedrijven krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting (doorgaans variërend van 1 tot en met 10% korting op de inschrijfprijs). De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel.

‘IVARBO begeleidt u bij het behalen van het CO2-bewust certificaat en zorgt dat het vlekkeloos verloopt’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Advies en ondersteuning bij het behalen van uw CO2-Bewust certificaat

Alles. We starten met de vaststelling hoe ver het bedrijf al is, tot en met de laatste test en de daadwerkelijke certificering. Dit doen we door u te adviseren welke stappen nodig zijn om het gewenste niveau op de ladder te bereiken.

01
De eerste stap is een nulmeting van de bestaande situatie in het bedrijf. Het resultaat van deze inventarisatie vergelijken we met de eisen die CO2 prestatieladder beschrijft. Zo wordt duidelijk wat er voor uw bedrijf gedaan moet worden.
02
De tweede stap is het inventariseren van de (grootste) CO2 veroorzakers binnen uw organisatie; de emissie-inventaris. Want pas wanneer de organisatie zicht heeft op de meest relevante CO2 veroorzaker, weet u welke maatregelen u moet nemen om de CO2 uitstoot te beperken. Op basis van de inventarisatie worden doelstellingen bepaald voor CO2 reductie bepaald. Om deze doelstellingen te behalen worden maatregelen ingevoerd die noodzakelijk zijn om de CO2 uitstoot te beperken. Dit wordt vastgelegd in een energie management actieplan.
03
Als het systeem eenmaal geïmplementeerd is voeren we een interne audit uit bij uw bedrijf. We controleren dan samen met u of het systeem werkt zoals het volgens de norm zou moeten en of alles voor u en uw werknemers werkbaar en duidelijk is. Deze interne audit is dan ook een generale repetitie voor de uiteindelijke certificeringsaudit. Tot slot wordt de directiebeoordeling uitgevoerd.
04
De certificeringsaudit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd certificeringsbureau. Deze instelling controleert of uw systeem aan alle eisen van de norm voldoet. Zo ja, dan wordt uw bedrijf gecertificeerd op basis van de CO2 prestatieladder.

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw telefoonnummer achter en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.