CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Advies bij behalen CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een norm die helpt bij het in kaart brengen en verlagen van de CO2-uitstoot van je bedrijf én dat van je leveranciers. De norm zet een pad uit naar nul uitstoot in uiterlijk 2050 voor een klimaatneutraal bedrijf. Naast de positieve impact op onze planeet werk je duurzamer en worden kosten verlaagd door lagere energiekosten en materiaalbesparing. Bovendien heb je voordelen bij aanbestedingen en gunningen van opdrachten in de vorm van een korting op de inschrijfprijs.

De voordelen van certificering voor de CO2-Prestatieladder op een rij:

  • Lagere CO2-uitstoot
  • Duurzaam ondernemen
  • Betere concurrentiepositie
  • Beter imago

Advies nodig?

Wij zijn de partner in advies voor certificering voor de CO2-Prestatieladder en kunnen je ontzorgen met het verlagen van de CO2-uitstoot van je bedrijf. Wij zetten op praktische wijze een emissie-inventaris en actieplan op en bereiden je bedrijf voor zodat de externe audit vlekkeloos verloopt.

15 jaar ervaring

IVARBO al 15 jaar de beste keuze

Door heel Nederland

Adviseurs in alle provincies

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is begonnen als een initiatief van ProRail om CO2-prestaties in de spoorwegsector te meten en te verbeteren. In 2009 werd het officieel geïntroduceerd en snel uitgebreid naar andere sectoren. De Stichting Klimaat vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) beheerd sinds 2012 de CO2-Prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven en organisaties helpt om bewuster met hun CO2-uitstoot om te gaan en actie te ondernemen om deze te verminderen. De ladder bestaat uit 5 treden, waarbij 1 het laagste en 5 het hoogste niveau is. Om een niveau te bereiken moet ook aan de eisen van de onderliggende niveaus van de CO2-Prestatieladder worden voldaan. Gecertificeerde bedrijven krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting (doorgaans variërend van 1 tot en met 10% korting op de inschrijfprijs). De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel.

  • Niveau 1: U heeft inzicht in de belangrijkste energiestromen van uw bedrijf.
  • Niveau 2: U heeft inzicht in het energieverbruik van uw bedrijf en toont de wil te reduceren.
  • Niveau 3: De CO2-huishouding van uw bedrijf is conform de norm en u stelt concrete reductiedoelstellingen.
  • Niveau 4: Binnen uw bedrijf wordt CO2 bewust gehandeld en u initieert samenwerkingsverbanden binnen de keten om reductie te behalen.
  • Niveau 5: U haalt de gekozen ambitieuze doelstellingen en uw bedrijf werkt samen om sectorbrede reductie te realiseren.

‘IVARBO begeleidt bij het behalen van het CO2-bewust certificaat en zorgt dat de externe audit vlekkeloos verloopt’

Onze werkwijze bij CO2-Prestatieladder certificering

Advies bij behalen CO2-Bewust certificaat

Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

01
Nulmeting. De eerste stap is een nulmeting van de bestaande situatie in het bedrijf. Het resultaat van deze inventarisatie vergelijken we met de eisen die de CO2-Prestatieladder beschrijft. Zo wordt duidelijk wat er voor je bedrijf gedaan moet worden.
02
Emissie-inventaris. De tweede stap is het inventariseren van de (grootste) CO2 veroorzakers binnen je organisatie; de emissie-inventaris. Want pas wanneer de organisatie zicht heeft op de meest relevante CO2 veroorzaker, weet je welke maatregelen je moet nemen om de CO2 uitstoot te beperken. Op basis van de inventarisatie worden doelstellingen bepaald voor CO2 reductie bepaald. Om deze doelstellingen te behalen worden maatregelen ingevoerd die noodzakelijk zijn om de CO2 uitstoot te beperken. Dit wordt vastgelegd in een energie management actieplan.
03
Interne audit. Als het systeem eenmaal geïmplementeerd is voeren we een interne audit uit bij je bedrijf. We controleren dan samen of het systeem werkt zoals het volgens de norm zou moeten en of alles voor jou en de werknemers werkbaar en duidelijk is. Deze interne audit is dan ook een generale repetitie voor de uiteindelijke certificeringsaudit. Tot slot wordt de directiebeoordeling uitgevoerd.
04
Certificeringsaudit. Een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling controleert of uw systeem aan alle eisen voldoet. Zo ja, dan wordt uw bedrijf gecertificeerd en krijgt u het CO2-bewust bedrijfscertificaat
05
Onderhouden. Om uw organisatie en het managementsysteem continu te verbeteren, kunnen wij u ook ondersteunen nadat het certificaat is behaald. We doen jaarlijks een interne audit om na te gaan of het systeem nog steeds werkt zoals het volgens de norm zou moeten. Ook bij vraagstukken of knelpunten in uw organisatie kunnen wij u ondersteunen.

Onze werkwijze heeft zich bewezen tijdens de honderden certificeringstrajecten die wij begeleidt hebben. Wij zijn de partner in certificering en kunnen u volledig ontzorgen met advies en ondersteuning. Bent u geïnteresseerd? Wacht dan niet langer en vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan.

Ook voor de ISO 14001 kunt u bij ons terecht. Er is een overlap tussen beide normen, maar er zijn grote verschillen. Het is niet eenvoudig om van de ISO 14001 door te pakken naar de CO2-Prestatieladder. Een groot voordeel is wel dat de organisatie al gewend is om rekening te houden met impact op het milieu. Tevens kunnen de milieu en CO2 communicatieberichten samengevoegd worden en de doelstellingen zijn hetzelfde.

Ons team staat voor u klaar
Veelgestelde vragen

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder ondersteunt organisaties bij het verminderen van CO2-uitstoot en wordt gebruikt door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers tijdens aanbestedingen. De Ladder heeft 5 niveaus (1 laagste en 5 hoogste) en het principe van de Ladder is dat het tonen van inspanningen in de vorm van een concreet voordeel wordt beloond, wat resulteert in een fictieve korting op de inschrijfprijs.

Wat is een CO2-footprint?

Een CO2-footprint is een maatstaf voor de uitstoot van CO2, die wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen in verschillende sectoren zoals transport, luchtvaart, elektriciteitsproductie en verwarming. Het wordt uitgedrukt in ton CO2 en omvat ten minste alle scope 1 en 2 emissies. Een andere term voor CO2-footprint is CO2-voetafdruk of carbon footprint.

Hoe groot is het gunningsvoordeel bij de CO2-Prestatieladder?

Opdrachtgevers hebben de vrijheid om zelf het gunningvoordeel of -niveau te bepalen, wat kan worden uitgedrukt in percentages, vaste bedragen of punten. Elk CO2-Prestatieambitieniveau is gekoppeld aan een bepaald gunningvoordeel. De aanbestedingsdocumenten van de opdrachtgever moeten de hoogte van het gunningvoordeel en de berekeningswijze beschrijven, zodat duidelijk wordt hoe dit voordeel zich verhoudt tot andere kwalitatieve elementen (BPKV-criteria) van de inschrijving.

Hoe lang is het CO2-bewust certificaat geldig?

Het CO2 bewust certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Na drie jaar dient de organisatie opnieuw te worden gecertificeerd om aan te tonen dat zij nog steeds voldoen aan de eisen van het CO2-bewust certificeringsschema.

Wat kost het om te certificeren op de CO2-Prestatieladder?

Als certificaathouder ben je jaarlijks contributie verschuldigd aan SKAO. De hoogte van het tarief wordt bepaald op basis van de grootte of omzet van de organisatie en varieert tussen de 70 – 6.300 euro per jaar. De tarieven staan vermeld op de website van SKAO.

Naast de contributie aan SKAO, betaal je ook kosten aan de certificerende instelling (CI) die de audit bij je organisatie uitvoert. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van factoren zoals organisatiegrootte en ambitieniveau. Het is daarom raadzaam om bij de CI van je keuze naar de tarieven te informeren.

Tenslotte kunnen er nog de kosten bijkomen voor advies en ondersteuning bij het behalen van de CO2-Prestatieladder. Deze variëren afhankelijk van de omvang van de organisatie en het ambitieniveau. Het is daarom lastig om een exact bedrag te noemen. Over het algemeen geldt dat de kosten hoger worden naarmate het ambitieniveau stijgt en de omvang van de organisatie groter is. Je kunt vijblijvend een offerte opvragen bij IVARBO.

Wat is het verschil tussen niveau 3, 4 en 5 van de CO2-Prestatieladder?

Niveau 3 richt zich op het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van de eigen organisatie en het nemen van maatregelen om deze uitstoot te verminderen. Daarnaast stimuleert niveau 3 bedrijven om samen te werken met leveranciers om ook hun CO2-uitstoot te verminderen.

Niveau 4 gaat een stap verder en vraagt bedrijven om niet alleen hun eigen CO2-uitstoot te verminderen, maar ook die van hun leveranciers en partners. Bedrijven moeten hiervoor een ketenanalyse uitvoeren en samenwerken om tot CO2-reductiemaatregelen te komen.

Niveau 5 is het hoogste niveau en vereist dat bedrijven de ambitie hebben om klimaatneutraal te zijn en daar ook naar handelen. Dit betekent dat bedrijven niet alleen hun eigen CO2-uitstoot verminderen, maar ook die van hun partners en leveranciers en daarnaast actief investeren in CO2-reducerende projecten.

Wat is het verschil tussen de ISO 14001 en de CO2-prestatieladder?

De ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder zijn beiden normen voor milieumanagement, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. ISO 14001 richt zich op een breder scala aan milieuaspecten en milieurisico’s en is niet specifiek gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot. De CO2-Prestatieladder is daarentegen gericht op het beperken van de CO2-uitstoot van organisaties en stimuleert hen om hun prestaties op dit gebied continu te verbeteren. De CO2-Prestatieladder biedt bovendien concrete instrumenten om de CO2-uitstoot te verminderen en beloont inspanningen op dit gebied met gunningsvoordelen bij aanbestedingen.

Wat is groene stroom en gas volgens de CO2-Prestatieladder?

Groene stroom is elektriciteit die wordt geproduceerd uit zonne-energie, windenergie, waterkracht of biomassa. Hier vindt u meer informatie over groene stroom en hoe het verband houdt met de CO2-Prestatieladder. Groen gas is voornamelijk biogas dat wordt geproduceerd uit organisch materiaal. Het gas kan vervolgens worden opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en wordt dan groen gas genoemd. Net als bij groene stroom, bestaat er voor groen gas een certificeringssysteem.

CO2-Prestatieladder-certificeren-advies-footprint-ivarbo

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Laat uw telefoonnummer achter en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Het eerste gesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Op basis hiervan krijgt u van ons een gedetailleerde offerte.