Tim Harte, onder meer adviseur Arbeidsveiligheid bij IVARBO B.V., volgt de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige (MVK). Voor zijn opleiding doet hij, in samenwerking met IVARBO B.V., momenteel onderzoek naar het branche-instrument van de Bouw en Infra (Volandis) voor een Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak. Hij heeft voor dit onderwerp gekozen omdat de RI&E de basis is van het veiligheid- en gezondheidsbeleid van een bedrijf.

Het doel van zijn onderzoek is inzicht krijgen in hoeverre het branche-instrument bijdraagt aan het inventariseren en evalueren van risico’s bij bedrijven tot en met 25 werknemers. Om hier meer informatie over te verkrijgen is onlangs bij een aantal bedrijven vragenlijsten afgenomen.

Naar verwachting is het onderzoek eind november dit jaar afgerond. De aanbevelingen en inzichten van het onderzoek kan IVARBO B.V. helpen bij het nog beter adviseren en ondersteunen van klanten op het gebied van de RI&E.

Tim Harte, tweede van links naast Berry Bruinenberg